PL EN DE

adminempol

Empol Transport awarded prize and is ranked in the Top 1500!!

May 12, 2016, prizes for the winners of the Top 1500 most effectively managed transport companies were handed out at the Truck Forum & Awards. Among the winners was Empol Transport. Research into the Top 1500 most effectively managed transport companies has been led by the Eurologistics publishing house and the Data Group Consulting for …

Empol Transport awarded prize and is ranked in the Top 1500!! Read More »

Naczepy KRONE Profi Liner

W związku z długoletnią działalnością, zdobytym doświadczeniem oraz istniejącymi światowymi tendencjami, nasza firma koncentruje się na stałej i systematycznej wymianie taboru aby używane przez nas pojazdy miały jak najmniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko. W tym roku, do naszej floty dołączyło 10 kolejnych ciągników DAF z klasą emisji spalin EURO VI wraz z nowymi naczepami. Na …

Naczepy KRONE Profi Liner Read More »

Naczepy KRONE Profi Liner

Im Zusammenhang mit langjähriger Tätigkeit, gewonnener Erfahrung sowie bestehenden Welttendenzen, unsere Firma konzentriert sich auf konstanten und systematischen Wechsel des Fuhrparks, sodass gebrauchte Fahrzeuge so wenig wie möglich negative Auswirkung auf die Umwelt haben. In diesem Jahr zu unserer Flotte sind schon 10 weitere DAF-Schlepper mit Abgaswerte Klasse EURO VI , zusammen mit neuen Aufliegern …

Naczepy KRONE Profi Liner Read More »

Naczepy KRONE Profi Liner

In connection with long-term activities, experience and global trends, our company focuses on the permanent and systematic exchange of rolling stock in order that our vehicles have minimum negative impact on the environment. Already this year, 10 new DAF trucks, class EURO VI exhaust emissions with new trailers have been added to our fleet. The …

Naczepy KRONE Profi Liner Read More »